Bác sĩ CKI: Hoàng Văn Khải


Bác sĩ CKI: Hoàng Văn Khải

Chức danh: Phó giám đốc, Phụ trách Khoa XN-Chẩn đoán hình ảnh

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI Chẩn đoán hình ảnh