Bác sĩ CKI: Ngô Thị Bình


Bác sĩ CKI: Ngô Thị Bình

Chức danh: Giám đốc, Phụ trách Khoa Phụ sản & CSSKSS

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI Sản