Khoa Ngoại - Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng

I. Quá trình hình thành và phát triển

Khoa Ngoại-Răng hàm mặt-Mắt-Tai mũi họng được thành lập từ năm 2016 tách ra từ khoa Ngoại-Sản, đảm nhiệm công tác khám chữa bệnh cho nhân dân ở tất cả các chuyên ngành ngoại  khoa.


II. Cơ cấu nhân sự

- Phó Trưởng Khoa: BS CKI. Đặng Văn Cường

- Tổng số nhân sự: 21 cán bộ, nhân viên

- Trong đó:

+ Bác sĩ: 2 (gồm 2 bác sĩ Chuyên khoa I)

+ Điều dưỡng: 5 điều dưỡng (gồm 01 Cử nhân điều dưỡng, 04 nhân viên điều dưỡng)

III. Kĩ thuật, dịch vụ chuyên khoa điển hình

Qua nhiều năm định hướng trong công tác đào tạo, đến nay đội ngũ bác sĩ của khoa đã có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong điều trị, phẫu thuật. Nhờ vậy, nhiều kỹ thuật mới hiện đại, chuyên sâu đã được triển khai thành công và đạt hiệu quả, tạo được niềm tin của người bệnh.  Các phẫu thuật chuyên khoa đã triển khai ở các chuyên ngành:

- Phẫu thuật tiêu hoá: Thực hiện các phẫu thuật mở kinh điển cũng như nội soi: Cắt ruột thừa viêm nội soi; cắt túi mật nội soi; khâu lỗ thủng ổ loét dạ dày-tá tràng nội soi; Khâu lỗ thủng ổ loét dạ dày- tá tràng nội soi; Cắt túi mật nội soi.

- Phẫu thuật kết hợp  xương: Phẫu thuật kết hợp xương đùi; Phẫu thuật kết hợp xương cẳng chân; Phẫu thuật kết hợp xương bàn, ngón chân; Phẫu thuật kết hợp xương đòn; Phẫu thuật kết hợp xương cẳng tay; Phẫu thuật kết hợp xương bàn, ngón tay

- Phẫu thuật cắt Amydal

 IV. Hoạt động ngoài chuyên môn

Tham gia đầy đủ các hoạt động thể thao của bệnh viện và nghành tổ chức.

V. Phương hướng phát triển

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật.

- Tiếp tục xây dựng hướng dẫn điều trị.

- Triển khai các kỹ thuật mới.