Hướng dẫn các điều kiện kinh doanh thức ăn đường phố

        Thức ăn đường phố với các tiện ích nhanh, gọn, rẻ chính là lựa chọn của các em học sinh và người tiêu dùng. Thế nhưng, đằng sau dịch vụ ăn uống này lại tồn tại nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

         Để hiểu rõ hơn về thức ăn đường phố cũng như các điều kiện cần để kinh thức ăn đường phố đảm bảo an toàn thực phẩm nên Trung tâm Y tế Bình Liêu đưa ra hướng dẫn như sau: