THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI KỲ THI TUYỂN HĐLĐ NĂM 2019

Thông tin chi tiết kết quả điểm thi xem và tải tại đây:https://drive.google.com/file/d/12E62NoblDZTQU3hZWaBuUAJnU8aDt8A9/view?usp=sharing

Nguồn tin: Trung tâm y tế bình liêu