Thông báo mời báo giá Gói thầu: Bảo dưỡng, xử lý hệ thống xử lý nước thải tại các Trạm y tế thuộc TTTY Bình Liêu

Chi tiết link đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1bwuTXmNuBKjYK527NlopXFRk4cmmc0KY/view?usp=sharing