Khoa Khám bệnh

1. Vị trí, chức năng:

Khoa Khám bệnh là khoa lâm sàng trực thuộc Trung tâm Y tế và chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng: Tiếp đón, khám chữa bệnh ngoại trú, chọn lọc bệnh nhân vào điều trị nội trú; hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người bệnh.


2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Khoa Khám bệnh có nhiệm vụ thực hiện quy chế công tác khoa khám bệnh do Bộ Y tế ban hành. 

2.2. Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến khám bệnh.

2.3. Khám bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú: thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu. Chỉ định điều trị thích hợp sau khi thăm khám xác định mức độ bệnh, kê đơn thuốc về nhà điều trị và theo dõi ở tuyến Y tế cơ sở hoặc hồ sơ bệnh án điềutrị ngoại trú. 

2.4. Lập hồ sơ bệnh án ban đầu cho người bệnh nhập viện, thực hiện vận chuyển người bệnh đến khoa điều trị và bàn giao đầy đủ hồ sơ bệnh án ban đầu cho khoa điều trị.

2.5. Bố trí khu vực khám bệnh, phòng chờ, phòng cấp cứu liên hoàn, hợp lý để tránh lây nhiễm, giảm phiền hà cho người bệnh.

2.6. Thu dung tất cả các bệnh nhân từ các nơi chuyển đến. Tất cả bệnh nhân được xử trí, duy trì ổn định, điều trị cho đến khi chuyển sang thăm khám ngoại trú, nhập viện hoặc chuyển viện tùy theo tình trạng sức khỏe của từng bệnh nhân.

2.7. Tổ chức dây chuyền khám sức khỏe theo nhiệm vụ được giao. Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức khám, điều trị ngoại trú cho bệnh nhân chuyên khoa.

2.8. Thực hiện ghi chép, lưu trữ sổ sách, hồ sơ, bệnh án và thống kê, báo cáo kết quả khám chữa bệnh tại khoa theo quy định.

2.9. Báo cáo kịp thời cho Phòng kế hoạch nghiệp vụ - Tổ chức hành chính những trường hợp bệnh nặng nguy hiểm hoặc phát hiện những sai sót của tuyến dưới.

2.10. Thực hiện làm thủ thuật và ghi sổ thủ thuật chuyên khoa theo mẫu quy định.

2.11. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

2.12. Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến theo quy định .

2.13. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.