Báo giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại cho Trung tâm y tế huyện Bình Liêu năm 2024-2025

Thông báo về việc Báo giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại cho Trung tâm y tế huyện Bình Liêu năm 2024-2025

Chi tiết đính kèm link dưới:

https://drive.google.com/file/d/1-VTTj94-E0Gnh8LYGpwQbbfBNUn4N_wO/view?usp=sharing