Thông báo mời báo giá thuốc của Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu

Chi tiết đính kèm bên dưới:

https://drive.google.com/file/d/1mGf5xDdVVy6AyNnEUWC4m50maz6QvxaS/view?usp=sharing